หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โปรแกรมสูตรคูณ VB.NET


ในบทความนี้เราจะได้เขียนโปรแกรมสูตรคูณ จะได้เรียนรู้การใช้งาน ListBox และการใช้งานลูป For

1. เปิดโปรแกรม Visual Studio 2010 Express ขึ้นมา แล้วเลือก New Project แล้วเลือก Windows Forms Application พร้อมกับตั้งชื่อว่า โปรแกรมสูตรคูณ หรือ จะตั้งชื่ออื่นก็ได้ตามต้องการ ตามรูป


2. ทำการดีไซด์ตามในรูป โดยหลักๆแล้วเราต้องการให้แม่สูตรคูณที่ต้องการ ในช่อง TextBox1 และกดที่คำนวณ หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงสูตรคูณแม่นั้น ออกมาที่ Listbox


 3. ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม คำนวณเกรด จากนั้นทำการเขียนโค๊ดลงไป

     If TextBox1.Text = "" Then
            'ถ้า Textbox1 เป็นค่าว่างหรือไม่ได้กรอกค่าอะไรลงไปโปรแกรมก็จะโชว์กล่องข้อความบอกว่าคุณไม่ได้ระบุแม่สูตรคูณ
            MessageBox.Show("คุณไม่ได้ระบุแม่สูตรคูณ", "ข้อผิดพลาด", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)        Else
            Dim i As Byte 'ประกาศตัวแปร i เป็นไบต์ เหตุผลที่ประกาศตัวแปรเป็นไบต์เพราะเราใช้ i แค่ 1-12เท่านั้น ช่วยให้ประหยัดเนื้อที่ในหน่วยความจำ
            ListBox1.Items.Clear() 'ลบไอเท็มก่อนหน้าทั้งหมดในlistboxทุกครั้งที่มีการรันเพื่อแสดงแม่สูตรคูณปัจจุบันเท่านั้น
            For i = 1 To 12 'วนลูปโดยให้ค่า i=1 ถึง ค่า 12
                ListBox1.Items.Add(TextBox1.Text & " x " & i & " = " & TextBox1.Text * i)
                'แสดงแม่สูตรคูณใน listbox
            Next
        End If
4. จากนั้นทำการเซฟโปรเจค กดที่ File > Save all หรือ กด Ctrl + Shift + S หรือ กดที่ ไอคอน Save all ดังรูป
5. ทดลองรันโปรแกรม กด start Debugging หรือกด F5 และทำการทดสอบโปรแกรม โดยการกรอกแม่สูตรคูณที่เราต้องการลงไป และกดปุ่มคำนวณ จากนั้นโปรแกรมก็จะแสดงแม่สูตรคูณในListbox ดังรูป แต่ถ้าหากเราไม่ได้ระบุแม่สูตรคูณและทำการกดที่ปุ่มคำนวณโปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความผิดพลาดขึ้นมาบอกว่าคุณไม่ได้ระบุแม่สูตรคูณ ดังรูปสำหรับบทความนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ
สามารถดาวโหลด project ไปลองศึกษากันได้ครับ