หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โปรแกรม เปิดรูปภาพ vb.net


ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน OpenFileDialog และ การใช้งาน SaveFileDialog เพื่อทำโปรแกรมเปิดรูปภาพกัน

การสร้างฟอร์ม Log-in ด้วย vb.net


ในบทความนี้เราจะมาศึกษา การสร้างฟอร์ม Log in เบื้องต้น ด้วย vb.net และวิธีการลิ้งฟอร์ม

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การสร้าง MDI Form VB.NET


ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้าง MDI Form ด้วย vb.net  กัน

โปรแกรมสูตรคูณ VB.NET


ในบทความนี้เราจะได้เขียนโปรแกรมสูตรคูณ จะได้เรียนรู้การใช้งาน ListBox และการใช้งานลูป For

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โปรแกรมตัดเกรด vb.net


ในบทนี้เราจะมาเขียนโปรแกรมตัดเกรดกัน ด้วย vb.net ซึ่งผมจะสอนการใช้งาน if else และ Select Case ^^